Kapitalist Modernitenin Sorunları Ve Demokratikleşme

Birinci Kitap UYGARLIK

— Maskeli Tanrılar Ve Örtük Krallar Çağı –

İÇİNDEKİLER:

GİRİŞ
Birinci Bölüm: YÖNTEM VE HAKİKAT REJİMİ ÜZERİNE İkinci Bölüm: UYGARLIĞIN TEMEL KAYNAKLARI

 • İNSANLIK TOROS-ZAGROS KAVİSİNE NELER BORÇLU?
 • ARYEN DİL VE KÜLTÜRÜNÜN YAYILMA SORUNLARI
 • VERİMLİ HİLAL KAYNAKLI TOPLUMSAL GELİŞME ve YAŞAMI DOĞRU YORUMLAMAK

Üçüncü Bölüm: KENTİN UYGAR TOPLUMU -Maskeli Tanrılar ve Örtük Krallar Çağı-

1 – SÜMER TOPLUMUNU NASIL YORUMLAMALIYIZ?

 • UYGAR TOPLUMU DOĞRU YORUMLAMAK
 • UYGAR TOPLUMUN YAYILMA SORUNU

a – Sümer ve Mısır Kökenli Uygarlıkların Yayılma Sorunları
b – Çin, Hint Ve Kızılderili Kültüründeki GeliĢmeler
c – Greko-Romen Uygarlık ve Yayılma Sorunları

 • UYGAR TOPLUM AİAMALARI ve DİRENİŞ SORUNLARI

İkinci Kitap

KAPİTALİST UYGARLIK

– Maskesiz Tanrılar Ve Çıplak Krallar Çağı –

 • GİRİŞ
 • KAPŞTALİZMİN DOĞUİ ETKENLERİ -EV HIRSIZI-

A – Akılcılık
B – Ekonomizm
C – Siyasal İktidar ve Hukukla İlişkisi
D – Kapitalizmin Mekânı
E – Tarihi-Toplumsal Uygarlıklar Ve Kapitalizm

 • KAPİTALİZM EKONOMİ DEĞİL İKTİDARDIR

A – Kapitalizm Ekonomi Değil İktidardır
B – Kapitalizmin Ekonomi Olmadığına İlişkin Veriler
C – Kapitalizm Toplumsal Ve Uygarlıksal Gerçekliğin Neresinde Ve Hangi Zamanındadır
D – Kapitalizm Doğarken Avrupa‟nın Durumu

 • MODERN LEVİATHAN: ULUS-DEVLET -Tanrının Yeryüzüne İnmiş Hali-

A – Ulus GeliĢmesi, Ulus Olgusu
B – Devleti Tanımlamak
C – Kapitalist Uygarlık (Modernite) İdeolojisi ve DinselleĢtirilmesi
D – Yahudi Soykırımının Anısına -İbrani Kabilesinin Öyküsü-

1 – Yahudiler ve Uygarlık
2 – Yahudi İdeolojisi
3 – Yahudi Milliyetçiliği

E – Kapitalist Modernitede İktidar
F – Kapitalist Modernite ve Ulus-Devlet

 • KAPİTALİST MODERNİTENİN ZAMANI

A – Tekelci Ticaret Kapitalizmi
B – Sanayi Devrimi ve Endüstriyalizm Çağı
C – Finans Çağı-Komutan Para

SONUÇ: DEVLETLİ UYGARLIK DEMOKRATİK UYGARLIKLA UZLAŞABİLİR Mİ?

Vorheriger ArtikelKON-MED: Vorwärts für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit!
Nächster ArtikelAvrupa Kürt Halk Meclisleri Tüzüğü