Kom, Komün, Komünal Yapılar Ve Komünalite Örnekleri

KOM, KOMÜN, KOMÜNAL YAPILAR VE KOMÜNALİTE ÖRNEKLERİ
05ÇarşambaNis 2017

Komünal yaşam, toplumun bu bir arada varoluşu ve ortak yaşamıyla ilgilidir
Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi

Toplumsal yaşamın hakikatleri kendi kavramlarını yaratmıştır. İktidar kavramlarıyla toplumsal alanın kavramları birbiriyle çatışırken iktidar alanı toplumun kavramlarını çarpıtıp kendine mal etmeye çalışır. Toplumsal alan ise kendi kavramlarına sahip çıktığı oranda hakikatlerini açığa çıkarır. Kimi kavramlar da vardır ki iktidar alanı bunlara saldırsa, çarpıtsa da kendine mal edemez, çünkü her koşulda toplumsallığı anlatan kavramlardır. Bu türden kavramların başında da KOMÜN kavramı gelir. KOM kelimesi Aryenik dillerde ve Kürtçede topluluk ve grup anlamına gelir. Komünalite ortakçı yaşamı anlatır. Komün bu ortakçı yaşamın örgütlenme formudur. Komün toplumda sosyal grup ve kesimlerin devleti esas almadan, hiyerarşik düzene, hâkimiyete, sömürüye ve sömürülmeye dayanmayan, özgür, eşit ve demokratik ilkeler ve yardımlaşma temelinde bir arada gönüllü yaşamak için örgütlenmiş halkın sosyal yaşam biçimidir.

Toplumsal yaşam insan türünün var oluş koşuludur. İnsan yaşamı doğal olarak toplumsaldır. İnsan türünün var oluş koşulu toplumsallıkta anlam bulur. Eğer insanlar toplumlar biçiminde yaşamaktan vazgeçerlerse, insan diye bir şey ortada kalmaz. Eski primatlara geri dönülmüş olur. Toplum sadece insanların bir arada yaşadıkları, ortak yiyip içtikleri ve birbirlerine psikolojik olarak alışıp bağlandıkları bir form değildir. Bundan daha fazla ve daha öteye bir etkinliktir. Birçok hayvan türü de bir arada yaşamakta, ortak otlamakta ve yiyip içmektedir. Çok sayıda kuş ve hayvan türü böyle yaşar. Hatta daha da genelleştirirsek, yalnız başına yaşayan canlı yoktur diyebiliriz. Hepsi bir denge, dayanışma ve sistem içinde yaşarlar. Ama yine de insan türü gibi toplumsal özellikler gösteren hiçbir hayvan ve canlı türü yoktur.

İnsanın diğer canlılardan farkı, akıl ve düşüncenin farklı bir boyutta gelişmiş olmasıdır. Ancak bu akıl ve düşüncenin işlendiği ve anlam bulduğu ortam toplumsallık ortamıdır. Toplumsallık olmadan akıl ve düşüncenin de gelişme şansı bulması çok zordur. Onun için toplum insanoğlunun basit fiziksel biraradalığı değil, düşünsel, sosyal, siyasal, ekonomik ve ahlaki tüm etkinliklerinin ve insana has tüm özelliklerinin içinde hayat bulduğu yaşam formudur. Tek başına insan çok güçsüz ve anlamsızdır. Ama toplum ve topluluk olarak insan hâkim ve güçlü bir yaratıcıdır.

Sonraki İçerik19. Yüzyıl Kürt Ayaklanmaları